تور دبی 8 فروردین 96 | 5 روزه | آژانس مسافرتی مبین گشت پارت

آژآنس مسافرتی مبین گشت پارت
تاریخ رفت:8فروردین ساعت رفت:08:00ساعت برگشت:13:30 ساعت رفت:18:00 ساعت برگشت:22:00
نوع سفر: هوائی - ماهان
مدت اقامت: 5 شب
تاریخ شروع تور 08 فروردين 96
تاریخ پایان تور 13 فروردين 96
تلفن : 02122465494
سایت : http://www.mobingasht.ir