افر تور گرجستان 3 شب {22و24 اردیبهشت}| پرواز اتا | اژانس شهر فرنگ  

افر تور گرجستان 3 شب {22و24 اردیبهشت}| پرواز اتا | اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ افر تور گرجستان 3 شب {22و24 اردیبهشت} تور تفلیس 3 شب و 4 روز22,24 اردیبهشت {نرخ بی نظیر }

like     650
lux in        690
beamond garden          930
biltmore           2060

اژانس شهر فرنگ                       88693410 پرواز اتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی افر تور گرجستان 3 شب {22و24 اردیبهشت} به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل ف

ادامه مطلب  

تور آفری گرجستان ویژه 15و 17 اردیبهشت | پرواز آتا | آژانس شهرفرنگ  

تور آفری گرجستان ویژه 15و 17 اردیبهشت | پرواز آتا | آژانس شهرفرنگ آژانس شهرفرنگ تور آفری گرجستان ویژه 15و 17 اردیبهشت تور تفلیس 3 شب و 4 روز 15 و 17 اردیبهشت {نرخ بی نظیر }

like     670
astorian         690
patriaty   930
beamond garden              970
mercure          1290
biltmore               2090
اژانس شهر فرنگ                       88693410
پرواز آتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور آفری گرجستان ویژه 15و 17 اردیبهشت به وب سا

ادامه مطلب  

افر تور لحظه اخری گرجستان3 شب {15و17 اردیبهشت}|پرواز اتا|اژانس شهر فرنگ  

افر تور لحظه اخری گرجستان3 شب {15و17 اردیبهشت}|پرواز اتا|اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ افر تور لحظه اخری گرجستان3 شب {15و17 اردیبهشت} تور تفلیس 3 شب و 4 روز 15 و 17 اردیبهشت {نرخ بی نظیر }
like     670
astorian         690
patriaty   930
beamond garden              970
mercure          1290
biltmore               2090
اژانس شهر فرنگ                       88693410
پرواز اتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی افر تور لحظه اخری گرجستان3 شب {15و17 ا

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 28 تا 31 شهریور ماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 28 تا 31 شهریور ماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 28 تا 31 شهریور ماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 28 تا 31 شهریور ماه :

  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت ATU 3* BB 1.020.000 1.170.000 --- 950.000 DALIDA 3* BB 1.080.000 1.260.000 --- 950.000 LUXINN 3* BB 1.120.000 1.330.000 --- 950.000 BEAMOND GARDEN 4* BB 1.300.000 1.690.000 --- 950.000 DOLABAURI 4* BB 1.330.000 1.740.000 --- 950.000 GRAKO METEKHI 4* BB

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 14 تا 17 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 14 تا 17 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 14 تا 17 مهرماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 14 تا 17 مهرماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 810.000 --- --- 750.000 ELEGANCE 3* BB 850.000 960.000 --- 750.000 BAKHTRIONI 3* BB 890.000 1.040.000 --- 750.000 LUXINN 3* BB 940.000 1.120.000 --- 750.000 EURASIA/BATONI 3* BB 970.000 1.180.000 --- 750.000 ROGALUX/SKY GEORGIA 4* BB 1.090.000 1.420.000 --- 750.000 BEAMOND/GARDEN 4

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 31 شهریور ماه تا 3 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 31 شهریور ماه تا 3 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 31 شهریور ماه تا 3 مهرماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 31 شهریور ماه تا 3 مهرماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت ATU 3* BB 1.020.000 1.170.000 --- 950.000 DALIDA 3* BB 1.080.000 1.260.000 --- 950.000 LUXINN 3* BB 1.120.000 1.330.000 --- 950.000 BEAMOND GARDEN 4* BB 1.300.000 1.690.000 --- 950.000 DOLABAURI 4* BB 1.330.000 1.740.000 --- 950.0

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 21 تا 24 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 21 تا 24 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 21 تا 24 مهرماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 21 تا 24 مهرماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 790.000 --- --- 770,000 ELEGANCE 3* BB 840.000 980.000 --- 770,000 BAKHTRIONI 3* BB 890.000 1.040.000 --- 770,000 LUXINN 3* BB 940.000 1.120.000 --- 770,000 EURASIA 3* BB 970.000 1.180.000 --- 770,000 ROGALUX 4* BB 1.030.000 1.320.000 --- 770,000 BE

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب و 4 روز ( از 21 تا 24 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب و 4 روز ( از 21 تا 24 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب و 4 روز ( از 21 تا 24 مهرماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 21 تا 24 مهرماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 790.000 --- --- 770,000 ELEGANCE 3* BB 840.000 980.000 --- 770,000 BAKHTRIONI 3* BB 890.000 1.040.000 --- 770,000 LUXINN 3* BB 940.000 1.120.000 --- 770,000 EURASIA 3* BB 970.000 1.180.000 --- 770,000 ROGALUX 4* BB 1.030.000 1.320.000 --- 770,000 BEAMOND GARDE

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 30 مهرماه تا 3 آبان ماه 96 ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 30 مهرماه تا 3 آبان ماه 96 ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 30 مهرماه تا 3 آبان ماه 96 ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 30 مهرماه تا 3 آبان ماه 96 :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 770,000 --- --- 750,000 PARIS 3* BB 790,000 950,000 --- 750,000 LUX INN 3* BB 860,000 1,030,000 --- 750,000 FUND/EURASIA 3* BB 980,000 1,200,000 --- 750,000 RIO/ VALERIA 3* BB 1,000,000 1,260,000 --- 750,000 BETLEM 3* BB 1,040,000 1,360,0

ادامه مطلب  

تور تفلیس 4 شب ( از 10 تا 14 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 4 شب ( از 10 تا 14 مهرماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 4 شب ( از 10 تا 14 مهرماه ) تور تفلیس 4 شب و 5 روز از 10 تا 14 مهرماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت BAKHTRIONI 3* BB 800.000 990.000 --- 700.000 ATU 3* BB 840.000 1.040.000 --- 700.000 LUXINN 3* BB 880.000 1.120.000 --- 700.000 EURASIA/BATONI 3* BB 920.000 1.200.000 --- 700.000 ROGALUX/SKY GEORGIA 4* BB 1.080.000 1.520.000 --- 700.000 BEAMOND GARDEN 4* BB 1.120.000 1.600.000 --- 700.000 BETLE

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا  

تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا قصرآریا تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 )   تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 5 تا 8 آبان ماه 96 :


  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 790,000 --- --- 700,000 PARIS 3* BB 810,000 970,000 --- 700,000 ROYAL LUX 3* BB 810,000 970,000 --- 700,000 EURASIA 3* BB 850,000 1,020,000 --- 700,000  VALERIA 3* BB 920,000 1,120,000 --- 700,000 BETLEM 3* BB 1,020,000 1,220,000 --- 700,00

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 28 مهرماه تا 1 آبان ماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب ( از 28 مهرماه تا 1 آبان ماه ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب ( از 28 مهرماه تا 1 آبان ماه ) تور تفلیس 3 شب و 4 روز :

  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 820.000 --- --- 770,000 ELEGANCE 3* BB 840.000 980.000 --- 770,000 BAKHTRIONI 3* BB 890.000 1.040.000 --- 770,000 LUXINN 3* BB 940.000 1.120.000 --- 770,000 EURASIA 3* BB 970.000 1.180.000 --- 770,000 ROGALUX 4* BB 1.030.000 1.320.000 --- 770,000 BEAMOND GARDEN 4* BB 1.120

ادامه مطلب  

تور دبی 3 شب و 4 روز | پرواز قشم ایر | آژانس قصر شایان  

تور دبی 3 شب و 4 روز | پرواز قشم ایر | آژانس قصر شایان آژانس قصر شایان تور دبی 3 شب و 4 روز نام هتل درجه دو تخته (هرنفر) کودک 2 - 6سال کودک زیر 2 سال خدمات Royal Garden 2* 1,190,000 850,000 460,000 BB Phoenix 3* 1,270,000 850,000 460,000 HB Dorus 4* 1,400,000 850,000 460,000 HB Hilton Garden Al Mina 4* 1,480,000 850,000 460,000 BB Royal Continental 4* 1,500,000 850,000 460,000 BB Crowne Plaza Deira 5* 1,680,000 850,000 460,000

ادامه مطلب  

تور بانکوک و پاتایا 7 شب از 17 تا 25 خرداد ماه | پرواز ماهان | آرشین پرواز  

تور بانکوک و پاتایا 7 شب از 17 تا 25 خرداد ماه | پرواز ماهان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور بانکوک و پاتایا 7 شب از 17 تا 25 خرداد ماه تور ترکیبی بانکوک و پاتایا 7 شب و 8 روز از 17 تا 25 خرداد ماه :     هتل درجه خدمات اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت HAPPY LAND 3*   BB 1.800.000 2.080.000 1.780.000 1.750.000

ادامه مطلب  

تور بانکوک و پاتایا 7 شب و 8 روز از 29 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد ماه | پرواز ایر باس ماهان | آرشین پرواز  

تور بانکوک و پاتایا 7 شب و 8 روز از 29 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد ماه | پرواز ایر باس ماهان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور بانکوک و پاتایا 7 شب و 8 روز از 29 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد ماه تور ترکیبی بانکوک و پاتایا 7 شب و 8 روز از 29 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد ماه :   هتل درجه خدمات اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت HAPPY LAND 3*   BB 1.8

ادامه مطلب  

تور تفلیس26 خرداد 3 شب | پرواز آتا | سفر به رویاها  

تور تفلیس26 خرداد 3 شب | پرواز آتا | سفر به رویاها سفر به رویاها تور تفلیس26 خرداد 3 شب     تور گرجستان ( تفلیس )

26 به 29 خرداد ماه

POLO هتل * * * نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 860/000 تومان/

GARDEN هتل * * * نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 920/000 تومان/

CENTRAL هتل * * * نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 930/000 تومان/

VIEW LAKE هتل * * * * نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 1/040/000 تومان/

VIEW GARDEN  هتل * * * * نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 1/040/000 تومان/

COLOMBI هتل * * * * نرخ هر

ادامه مطلب  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 26 خرداد | پرواز آتا | اژانس قصر شایان  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 26 خرداد | پرواز آتا | اژانس قصر شایان اژانس قصر شایان تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 26 خرداد نام هتل ستاره خدمات دو تخته (هر نفر) Polo 3 BB 860,000 Garden 3 BB 920,000 Central 3 BB 930,000 GNG 4 BB 1,020,000 View Lake 4 FB 1,040,000 View Garden 4 FB 1,040,000 Colombi 4 BB 1,160,000 Prefrence 5 BB 1,340,000 Radisson Blu 5 BB 2,100,000 قیمت ها به

ادامه مطلب  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 23 خرداد | پرواز آتا | آژانس قصر شایان  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 23 خرداد | پرواز آتا | آژانس قصر شایان آژانس قصر شایان تور گرجستان 3 شب و 4 روز ورود 23 خرداد نام هتل ستاره خدمات دو تخته (هر نفر) Polo 3 BB 860,000 Garden 3 BB 920,000 Central 3 BB 930,000 GNG 4 BB 1,020,000 View Lake 4 FB 1,040,000 View Garden 4 FB 1,040,000 Colombi 4 BB 1,160,000 Prefrence 5 BB 1,340,000 Radisson Blu 5 BB 2,100,000 قیمت ها به

ادامه مطلب  

تور گرجستان 4 شب و 5 روز ورود 7 تیر | پرواز تابان | آژانس قصر شایان  

تور گرجستان 4 شب و 5 روز ورود 7 تیر | پرواز تابان | آژانس قصر شایان آژانس قصر شایان تور گرجستان 4 شب و 5 روز ورود 7 تیر نام هتل ستاره خدمات دو تخته (هر نفر) Polo 3 BB 920,000 Asterion Palace 3 BB 1,000,000 Garden 3 BB 1,020,000 View Lake 4 FB 1,190,000 View Garden 4 FB 1,190,000 GNG 4 BB 1,240,000 Colombi 4 BB 1,330,000 Preference 5 BB 1,610,000 Radisson Blue 5 BB 2,720,000 قیمت ه

ادامه مطلب  

تور آنتالیا با پرواز اطلس جت 6 شب و 7 روز از 18 فروردین ماه | پرواز اطلس جت | جاوید سیر  

تور آنتالیا با پرواز اطلس جت 6 شب و 7 روز از 18 فروردین ماه | پرواز اطلس جت | جاوید سیر جاوید سیر تور آنتالیا با پرواز اطلس جت 6 شب و 7 روز از 18 فروردین ماه   تور آنتالیا ویژه ۱۸ فروردین (پرواز مستقیم اطلس گلوبال ) – ۳ % تخفیف مسافرین حضوری   خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال- ۶ شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در پکیج – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی   مدارک لازم : کپی پاسپورت با حداقل ۶

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 2 تیر به 5 تیر | ایرباس آتا | سفر به رویاها  

تور گرجستان تفلیس 2 تیر به 5 تیر | ایرباس آتا | سفر به رویاها سفر به رویاها تور گرجستان تفلیس 2 تیر به 5 تیر گرجستان تفلیس

ورودی خرداد 2 تیر به 5 تیر
با پرواز آتا
POLO                هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 1/260/000 تومان (صبحانه) / GARDEN            هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 1/320/000 تومان (صبحانه) /
CENTERAL        هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 1/340/000 تومان (صبحانه) /
VIWE LIKE        هتل * * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 28 تیر به 31 | ایرباس آتا | سفر به رویاها  

تور گرجستان تفلیس 28 تیر به 31 | ایرباس آتا | سفر به رویاها سفر به رویاها تور گرجستان تفلیس 28 تیر به 31 گرجستان تفلیس

ورودی تیر 28 به 31 تیر

با پرواز آتا
POLO                هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 900/000 تومان (صبحانه) / GARDEN            هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 960/000 تومان (صبحانه) /
CENTERAL        هتل * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 970/000 تومان (صبحانه) /
VIWE LIKE        هتل * * * * ستاره ، نرخ اتاق 2 تخته هر نفر 1/080/000

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه نوروز  

تور پاتایا ویژه نوروز تور پاتایا ویژه نوروز تور پاتایا ویژه نوروز  تور پاتایا 7 شب و 8 روز از 27 اسفند تا 5 فروردین ماه 97 :  هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت THE SUN RESORT 3* 3.980.000 4.280.000 3.950.000 3.720.000 PIYADA RESIDENCE 2* 4.020.000 4.340.000 3.980.000 3.730.000 GOLDEN BEACH 3* 4.200.000 4.700.000 4.130.000 3.770.000 CENTRA AVENUE 4* 4.230.000 4.740.000 ---- 3.830.000 GARDEN SEA VI

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه نوروز  

تور پاتایا ویژه نوروز تور پاتایا ویژه نوروز تور پاتایا ویژه نوروز  تور پاتایا 7 شب و 8 روز از 27 اسفند تا 5 فروردین ماه 97 :  هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت THE SUN RESORT 3* 3.980.000 4.280.000 3.950.000 3.720.000 PIYADA RESIDENCE 2* 4.020.000 4.340.000 3.980.000 3.730.000 GOLDEN BEACH 3* 4.200.000 4.700.000 4.130.000 3.770.000 CENTRA AVENUE 4* 4.230.000 4.740.000 ---- 3.830.000 GARDEN SEA VIE

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه نوروز97  

تور پاتایا ویژه نوروز97 تور پاتایا ویژه نوروز97 تور پاتایا ویژه نوروز97 تور پاتایا 7 شب و 8  روز از 27 اسفند تا 5 فروردین 97  : هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت THE SUN RESORT 3* 3.980.000 4.280.000 3.950.000 3.720.000 PIYADA RESIDENCE 2* 4.020.000 4.340.000 3.980.000 3.730.000 GOLDEN BEACH 3* 4.200.000 4.700.000 4.130.000 3.770.000 CENTRA AVENUE 4* 4.230.000 4.740.000 ---- 3.830.000 GARDEN SEA VIEW 4*

ادامه مطلب  

تور پاتایا و پوکت  

تور پاتایا و پوکت تور پاتایا و پوکت تور پاتایا و پوکت تور پاتایا و پوکت 7 شب و 8 روز از 9 تا 17 اسفند ماه :    هتل درجه خدمات اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت S.S PATTAYA 3* BB 2.560.000 2.990.000 --- 2.510.000 ROYAL CROWN 3* THE SUN 3* BB 2.630.000 3.110.000 --- 2.530.000 THE NATRAL RESORT 3* GOLDEN BEACH 4* BB 3.220.000 3.850.000 3.140.000 3.030.000 ASHLEE PLAZA 4* MERCUR PATTAYA 4*T BB 3.490.000 4.580.000 3.400.000 2. 99 0.000 NOVOTEL 4*T

ادامه مطلب  

افر تور مالزی ویژه 11 تا 16مرداد با پرواز ماهان 7 شب | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ  

افر تور مالزی ویژه 11 تا 16مرداد با پرواز ماهان 7 شب | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ افر تور مالزی ویژه 11 تا 16مرداد با پرواز ماهان 7 شب آفر تور مالزی ویژه 02 تا 07 آگست با پرواز ماهان
SANI                                    1990
SANDPIPER                       2090
FLAMINGO                        2090
METRO                               2190
GRAND SEASEN               2290
SWISS GARDEN    4*       2390
METRO  360                      2390


ادامه مطلب  

تورپاتایا ارزان 8 شب مهر ماه | پرواز عمان ایر | معراج گشت آسمان  

تورپاتایا ارزان 8 شب مهر ماه | پرواز عمان ایر | معراج گشت آسمان معراج گشت آسمان تورپاتایا ارزان 8 شب مهر ماه نام هتل خدمات و درجه قیمت 2 تخت (هر نفر) قیمت 1 تخت (هر نفر) کودک با تخت 6 تا 12 سال (هر نفر) کودک بدون تخت 2 تا 6 سال (هر نفر)   Yes Boutique B.B 1,850,000 تومان 2,050,000 تومان 1,840,000 تومان تومان   the sun resort B.B 2,020,000 تومان 2,300,000 تومان 2,010,000 تومان تومان   Naris Art B.B 2,040,000 تومان 2,380,000 تومان 2,030,000 تومان تومان   The Zign B.B 2,040,000 تومان 2,360,000 تومان 2

ادامه مطلب  

تور تفلیس از 9 تا 12 تیرماه (3شب) | پرواز آتا | آرشین پرواز  

تور تفلیس از 9 تا 12 تیرماه (3شب) | پرواز آتا | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس از 9 تا 12 تیرماه (3شب) تور تفلیس در گرجستان از 9 تا 12 تیرماه ( 3 شب و 4 روز ) :   هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 910.000 --- --- 790.000 GARDEN 3* BB 1.030.000 ---

ادامه مطلب  

افر تور کوالالامپور امشب 7 شب و 8 روز | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ  

افر تور کوالالامپور امشب 7 شب و 8 روز | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ افر تور کوالالامپور امشب 7 شب و 8 روز offer offer  06 aug     (mahdood)
SANI                                   1750
SANDPIPER                      1780
FLAMINGO                    

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب (‌از 8 تا 11 مرداد ماه )‌| پرواز تابان | آرشین پرواز  

تور تفلیس 3 شب (‌از 8 تا 11 مرداد ماه )‌| پرواز تابان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور تفلیس 3 شب (‌از 8 تا 11 مرداد ماه )‌ تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 8 تا 11 مرداد ماه :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 620,000 --- --- 600,000 DREAM 3* BB 660,000 ---

ادامه مطلب  

تور مالزی ویژه 08- 10 -11 سپتامبر7 شب | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ  

تور مالزی ویژه 08- 10 -11 سپتامبر7 شب | پرواز ماهان | اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ تور مالزی ویژه 08- 10 -11 سپتامبر7 شب آفر تور مالزی ویژه  08- 10 -11 سپتامبر با پرواز ماهان

SANI                                    2790
SANDPIPER                      2790
FLAMINGO                     &

ادامه مطلب  

تور پاتایا و پوکت  

تور پاتایا و پوکت تور پاتایا و پوکت تور پاتایا و پوکت تور ترکیبی تایلند ( پاتایا و پوکت ) 7 شب و 8 روز از 9 تا 17 بهمن ماه 96 :
هتل پاتایاهتل پوکتدرجهخدماتاتاق 2 تختهاتاق 1 تختهکودک بدون تختکودک با تخت S,S PATTAYA ROYAL CROWN 3* BB 2.430.000,00 2.860.000,00 2380000 0 THE SUN

ادامه مطلب  

تور تفلیس 4 شب و5 روز تاریخ 19 تیر|پرواز آتا|آرشان پرواز  

تور تفلیس 4 شب و5 روز تاریخ 19 تیر|پرواز آتا|آرشان پرواز آرشان پرواز تور تفلیس 4 شب و5 روز تاریخ 19 تیر تور تفلیس 4 شب و5 روز تاریخ 19 تیر|پرواز آتا نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات Polo Tbilisi 
    BB  1,070,000 تومان 1,220,000 تومان 995,000 تومان  950,000 تومان    Like Tbilisi 
    BB 

ادامه مطلب  

تور تفلیس 4 شب و 5 روز تاریخ 26 تیر|پرواز آتا|آرشان پرواز  

تور تفلیس 4 شب و 5 روز تاریخ 26 تیر|پرواز آتا|آرشان پرواز آرشان پرواز تور تفلیس 4 شب و 5 روز تاریخ 26 تیر تور تفلیس 3 شب و 4 روز تاریخ 18 تیر|پرواز آتا نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات Polo Tbilisi 
    BB  1,270,000 تومان 1,420,000 تومان 1,195,000 تومان  1,150,000 تومان    Like Tbilisi 
   

ادامه مطلب  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 10 اردیبهشت ماه |پرواز آتا | جاوید سیر  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 10 اردیبهشت ماه |پرواز آتا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 10 اردیبهشت ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان – گشت شهری توضیح

ادامه مطلب  

افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 22 اردیبهشت ماه | پرواز آتا | جاوید سیر  

افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 22 اردیبهشت ماه | پرواز آتا | جاوید سیر جاوید سیر افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 22 اردیبهشت ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال

ادامه مطلب  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 31 اردیبهشت | پرواز آتا | جاوید سیر  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 31 اردیبهشت | پرواز آتا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 31 اردیبهشت تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان – گشت شهری

ادامه مطلب  

افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 25 فروردین ماه | پرواز آنا | جاوید سیر  

افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 25 فروردین ماه | پرواز آنا | جاوید سیر جاوید سیر افر تور گرجستان 3 شب و 4 روز از 25 فروردین ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳  از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ الی ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان – گشت شهری و یک سیم کارت

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 15 اردیبهشت ماه |پرواز آتـا | جاوید سیر  

تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 15 اردیبهشت ماه |پرواز آتـا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز آتا از 15 اردیبهشت ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها است

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز از 1 اردیبهشت ماه | پرواز آتا | جاوید سیر  

تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز از 1 اردیبهشت ماه | پرواز آتا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز از 1 اردیبهشت ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان – گشت شه

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس ویژه از22 اردیبهشت ماه ماه | پرواز آتـا | جاوید سیر  

تور گرجستان تفلیس ویژه از22 اردیبهشت ماه ماه | پرواز آتـا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان تفلیس ویژه از22 اردیبهشت ماه ماه تور گرجستان 3 شب     02144255833      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ 1396/02/22 الی 1396/02/25 مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان - گشت شهری توضیحات رفت ۱۹:۴۵ و

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 4 شب و 5 روز پرواز آتا از 06 اردیبهشت |پرواز آتا | جاوید سیر  

تور گرجستان تفلیس 4 شب و 5 روز پرواز آتا از 06 اردیبهشت |پرواز آتا | جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان تفلیس 4 شب و 5 روز پرواز آتا از 06 اردیبهشت   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/01/06 الی ۱۳۹۶/02/10 مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی هتل ها استقبال رایگان – گش

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه نوروز 97  

تور پاتایا ویژه نوروز 97 تور پاتایا ویژه نوروز 97 تور پاتایا ویژه نوروز 97 افر تور پاتایا ویژه نوروز 97 |  7 شب و 8 روز 
پرواز ماهان قیمت تور کامل 3750000 تومان
برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳
پکیج فوق برای تاریخ ۱۶ مارج بیسته شده است برای اطلاع از قیمت تور در تاریخ های دیگر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
نام هتلخدمات و درجه۲ تخته (هر نفر)۱ تخته (هر نفر)کودک با تختتوضیحاتهتل Ss Pattayaهتل Seashore Pattayaهتل Piyada Residence     B.B    
   

ادامه مطلب  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتــا از تاریخ 08 تا 11 اردیبهشت ماه |پرواز آتا |جاوید سیر  

تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتــا از تاریخ 08 تا 11 اردیبهشت ماه |پرواز آتا |جاوید سیر جاوید سیر تور گرجستان 3 شب و 4 روز با پرواز آتــا از تاریخ 08 تا 11 اردیبهشت ماه   تور گرجستان ۳ شب     ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳      از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ مدارک مورد نیاز کارت شناسایی معتبر خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت همراه با صبحانه-در بعضی

ادامه مطلب  

تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 20 تیر ماه|پرواز ماهان|آرشان پرواز  

تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 20 تیر ماه|پرواز ماهان|آرشان پرواز آرشان پرواز تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 20 تیر ماه تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 20 تیر ماه|پرواز ماهان نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات Yes Boutique Hotel 
   BB  1,840,000 تومان 2,135,000 تومان -  1,550,000 تومان    Seashore Pattaya Resort 


ادامه مطلب  

تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 21 تیر ماه|پرواز ماهان|آرشان پرواز  

تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 21 تیر ماه|پرواز ماهان|آرشان پرواز آرشان پرواز تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 21 تیر ماه تور پاتایا 7 شب و 8 روز تاریخ 21 تیر ماه|پرواز ماهان نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات Yes Boutique Hotel 
   BB  1,840,000 تومان 2,135,000 تومان -  1,550,000 تومان    Seashore Pattaya Resort 


ادامه مطلب  

افر ویژه تور آنتالیا نوروز 96 از 28 اسفند 6 شب |پرواز اطلس جت | جاوید سیر  

افر ویژه تور آنتالیا نوروز 96 از 28 اسفند 6 شب |پرواز اطلس جت | جاوید سیر افر ویژه تور آنتالیا نوروز 96 از 28 اسفند 6 شب   تور آنتالیا نوروز 96 ( پکیج آفر ی)  مدت اقامت : 6 شب   خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال- 6 شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در پکیج - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی   مدارک لازم : کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر
50% مبلغ تور   توضیحات 

ادامه مطلب  

افر تور آنتالیا ویژه نوروز 96 6 شب 28 اسفندماه تا 13 فروردین | پرواز اطلس جت | جاوید سیر  

افر تور آنتالیا ویژه نوروز 96 6 شب 28 اسفندماه تا 13 فروردین | پرواز اطلس جت | جاوید سیر جاوید سیر افر تور آنتالیا ویژه نوروز 96 6 شب 28 اسفندماه تا 13 فروردین   تور آنتالیا نوروز 96 ( پکیج آفر ی)  مدت اقامت : 6 شب   خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال- 6 شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در پکیج - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی   مدارک لازم : کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ

ادامه مطلب  

تور پاتایا با ماهان ایر ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳  

تور پاتایا با ماهان ایر ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳تور پاتایا با ماهان ایر ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳ تور پاتایا 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان ایر از 29 اردیبهشت ماه   تور پاتایا با ماهان ایر ۰۲۱۴۴۲۵۵۸۳۳ از تهران نوع سفر هوایی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مدارک مورد نیاز مدارک لازم جهت اخذ ویزا : – پاسپورت با ۷ماه اعتبار – کپی شناسنامه و کارت ملی – پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک – ۱ قطعه عکس رنگی ۳

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >